Stichting

Blue Planet Harp Ensemble

Nuenen, Nederland

Harps

Doelstelling

Stichting Vrienden van het Blue Planet Harp Ensemble heeft als doel het ondersteunen van ensembles en muzikale uitvoeringen. De stichting richt zich vooral op de harp en jonge musici.

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Lenny Berkers
  • Secretaris & Penningmeester: Jacqueline van Maasakkers-Eijsbouts
  • Lid: Danielle van Engelen

Comité van aanbeveling

  • Dhr. Jules van Hessen - Dirigent
  • Dhr. Ernö Olah - Violist

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Het Bestuur van de Stichting streeft ernaar om minimaal 2 concerten per jaar te organiseren, waarbij het Blue Planet Harp ensemble en ook andere vooral jonge musici podium ervaring kunnen opdoen.
Beloningsbeleid: het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

Stichting info: